Odwadniacze wibracyjne VO

Odwadniacze wibracyjne VO służą wyłącznie do usuwania nadmiaru wody zostającej w produkcie przy mokrym sposobie produkcji kruszywa.

Odwadniacz wibracyjny VO jest 1-sitowym odwadniaczem z przesiewem frakcji podsitowej na całej długości odwadniacza. W czele skrzyni są dwa moduły sitowe do ewentualnego odprowadzania nadmiaru wody.

Ruch skrzyni jest wzbudzany parą wzbudnic umieszczonych w górnej części skrzyni, które tworzy rotująca niewyważona masa. Każda wzbudnica jest ułożona na 4 łożyskach i jest napędzana samodzielnym silnikiem elektrycznym za pośrednictwem sprzęgła elastycznego.

Odwadniacz wibracyjny VO = wiele zalet:

  • odporność na klinowanie i zalepianie odwadnianego materiału na powierzchni odwadniania,
  • minimalne koszty eksploatacji, które są wynikiem wyważonej konstrukcji maszyny, wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w eksploatacji odwadniaczy wibracyjnych i unifikacji części,
  • łatwa wymiana powierzchni odwadniania,
  • wysoka jakość = wysoka efektywność + gospodarność.

Parametry odwadniaczy VO

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków. Formularz zapytania.

Oznaczenie typowe - VO 120x400 VO 160x400 VO 240x400
Szerokość powierzchni przesiewania mm 1 200 1 600 2 400
Długość powierzchni przesiewania mm 4 000 4 000 4 000
Pobór mocy kW 2x4,5 2x4,5 2x7,5