Zasilacze wibracyjne VPR i VPLR

Zasilacze VPR są przeznaczone do wynoszenia, przesiewania wstępnego i do stałego objętościowo podawania nielepkich, sypkich materiałów z leja wsypowego lub zasobnika do kruszarek, młynów, do urządzeń przesiewających, transportu taśmowego itp.

Przesiewanie wstępne podawanego materiału przebiega na zainstalowanym ruszcie przesiewającym ze szczeliną do 150mm.

Jednostką napędową zasilacza są dwa podwieszane wibratory. Zmianę podawanej ilości przeprowadza się przez nastawienie niewyważenia wibratorów lub zmianę częstotliwości za pomocą falownika.

Zasilacze wibracyjne VPR i VPLR = wiele zalet:

  • odporność na klinowanie i zalepianie rusztu przesiewającego przesiewanym materiałem,
  • dzięki kaskadowej konstrukcji powierzchni rusztu następuje bardziej efektywne odsianie drobnych frakcji,
  • minimalne koszty eksploatacji, które są wynikiem wyważonej konstrukcji maszyny, wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w eksploatacji zasilaczy wibracyjnych i unifikacja części,
  • łatwa wymiana pancerzowania,
  • wysoka jakość = wysoka efektywność + gospodarność.

Parametry zasilaczy VPR i VPLR

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków. Formularz zapytania.

Oznaczenie typowe - VPR 70x350 VPR 80x400 VPR 100x400 VPR 120x400 VPLR 150x290
Podawana ilość m3/godz. 96 110 137 165 440
Pobór mocy kW 2x3,5 2x4,5 2x6,5 2x13 2x6,5