Kruszarki stożkowe HCC, HCU

Podczas projektowania kruszarek stożkowych HCC, HCU uwzględniono wszystkie zasadnicze wymagania klientów dotyczące kruszarek sekundarnych i tercjalnych surowców mineralnych - wysoka wydajność, niezawodność, łatwość obsługi i gospodarność w eksploatacji oraz zdolność do kruszenia ekstremalnie twardych skał.

Kruszarki HCC, HCU = wiele zalet:

  • wysoki poziom techniczny zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy,
  • szerokie spektrum zastosowań i optymalne dostosowanie do potrzeb klienta,
  • masywne wykonanie odporne na ekstremalnie niekorzystne warunki eksploatacji,
  • jakość produktu kruszenia, zwłaszcza kształt ziaren, spełniająca surowe wymagania norm,
  • automatyczna regulacja nastawienia zapewniająca optymalne wykorzystanie kruszarki,
  • stały kształt narzędzi kruszących w trakcie zużycia wydłużający ich żywotność,
  • kompaktowe ułożenie kruszarki z napędem ułatwiające montaż i wprowadzenie do eksploatacji,
  • ułożenie na gumowych silentblokach obniżające obciążenie konstrukcji nośnych,
  • automatyczne smarowanie olejem i smarem minimalizujące wymagania co do obsługi,
  • wysoka jakość = wysoka gospodarność ekspoatacji.

Automatyczna regulacja = lepsze i bardziej gospodarne wyniki kruszenia

Standardowym wyposażeniem kruszarek HCC, HCU jest układ sterowania, który zapewnia maksymalne wykorzystanie wydajności maszyny i obniża koszty jej eksploatacji. Jednostka sterująca może być integrowana do układu automatycznego sterowania całego procesu technologicznego. Efektywna praca kruszarki zwiększa zyski i minimalizuje koszty.

Regulacja hydrauliczna = prosta obsługa i utrzymanie

Niezawodny, prosty i szybki układ hydrauliczny do nastawiania szczeliny wyjściowej jednocześnie zapewnia ochronę kruszarki przed przeciążeniem. Jednocześnie umożliwia łatwe opróżnienie komory kruszenia w razie zablokowania kruszarki podczas pracy z zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa obsługi. Agregat hydrauliczny jest wraz z olejowym i smarowym układem smarowania integrowany w jednej szafce.

Rozwój, projekt kruszarki, produkcja, serwis = kompletne usługi

Parametry kruszarek HCC, HCU

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków. Formularz zapytania.

HCU 7, HCU 10

Oznaczenie typowe - HCU 7 HCU 10
Kawałkowatość na wejściu mm 35 65 100 160 65 90 150 220
Pobór mocy kW 90 160
Wydajność t/h 30-90 35-115 40-125 70-170 55-160 70-170 75-210 140-300

HCC 12, HCC 16

Oznaczenie typowe - HCC 12 HCC 16
Kawałkowatość na wejściu mm 65 95 155 340 85 140 200 440
Pobór mocy kW 132-200 250-315
Wydajność t/h 110-225 160-340 190-375 275-510 150-390 165-420 220-500 325-620