Przesiewacze wibracyjne VTK

Przesiewacze VTK są przeznaczone do przesiewania ziarnistych materiałów o uziarnieniu 0 - 250 mm na sitach z okami 2 - 200 mm. Przesiewanym materiałem może być kruszony kamień, żwir, rudy, węgiel, koks itp. Przesiewacze VTK umożliwiają suchy i mokry sposób przesiewania.

Przesiewacze VTK wykonują ruch oscylacyjny. Ruch jest wzbudzany wzbudnicą mimośrodową umieszczoną w środku ciężkości maszyny.

Przesiewacze VTK są produkowane z 1 - 4 powierzchniami przesiewania.
Powierzchnie przesiewania mogą być stalowe, gumowe lub z tworzywa.

Przesiewacze VTK = wiele zalet:

  • wysoka wydajność i ostrość przesiewania, które uzyskuje się z pomocą optymalnego doboru parametrów przesiewacza w zależności od wymaganych granic przesiewania i właściwości przesiewanego materiału,
  • odporność na klinowanie i zalepianie przesiewanym materiałem na powierzchniach przesiewania,
  • minimalne koszty eksploatacji, które są wynikiem wyważonej konstrukcji maszyny, wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w eksploatacji przesiewaczy i unifikacji części,
  • doskonałe krycie przeciwpyłowe,
  • łatwa wymiana powierzchni przesiewania,
  • łatwa kontrola wzrokowa procesu przesiewania i stanu powierzchni przesiewania z pomocą otworów rewizyjnych,
  • wysoka jakość = wysoka efektywność + gospodarność.

Parametry przesiewaczy VTK

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków. Formularz zapytania.

Oznaczenie typowe - VTK 120x400 VTK 160x400 VTK 160x500 VTK 160x600 VTK 200x400 VTK 200x500 VTK 200x600 VTK 200x700
Szerokość powierzchni przesiewania mm 1 200 1 600 2 000
Długość powierzchni przesiewania mm 4 000 4 000 5 000 6 000 4 000 5 000 6 000 7 000
Liczba powierzchni przesiewania szt. 1-4
Pobór mocy 1-sitowy kW   15 15   15 18,5    
2-sitowy kW 15 15 15 22 15 22 30 37
3-sitowy kW 15 15 22 30 18,5 22 30  
4-sitowy kW 15