Mobilne jednostki kruszące MCU

Mobilne jednostki kruszące MCU są przeznaczone do kruszenia kamienia. MCU respektuje wszystkie zasadnicze wymagania wobec tej kategorii urządzeń rozdrabniających.

MCU jest kompaktowym urządzeniem, do którego leja wsypowego można sypać materiał do kruszenia wprost z koparki lub podawać go ładowarką z łyżką o szerokości do 2,5m.

Do transportu jednostki kruszącej po drogach lądowych służy dwoosiowe podwozie. Do manipulacji z jednostką kruszącą w miejscu eksploatacji można jednostkę kruszącą wyposażyć w podwozie gąsienicowe.

Parametry mobilnych jednostek kruszących MCU

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków. Formularz zapytania.

Oznaczenie typowe - MCU 7W MCU 9W MCU 7UC-2C MCU 9UC
MCU 9UC-2C MCU 75x50UC MCU 95x70UC MCU 100x100UC
Wejściowy lej wsypowy m3 3 3 3 3 3 3,5 3 3
Agregat prądotwórczy kVA 160 200 160 275 275 110 160 200
Pobór mocy silnika kW 90 110 128 132 132 88 90 110
Podwozie - kołowe  kołowe  gąsienicowe gąsienicowe

gąsienicowe

gąsienicowe gąsienicowe

gąsienicowe